Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Πάνω από 1 στους 2 δανειολήπτες ΟΕΚ μένει εκτός ρύθμισης

Πάνω από 58.000 εκ των 97.345 δανειοληπτών που έχουν λάβει επιδότηση -από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)- για το επιτόκιο με βάση το οποίο εξοφλούν τα τραπεζικά στεγαστικά δάνεια τους δεν «καλύπτονται» από τα κριτήρια του νόμου που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 25 Οκτωβρίου (άρθρο 5, νόμου 4053/2014) και έχει τεθεί σε ισχύ από χθες.Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, δίνεται η δυνατότητα για τους επόμενους έξι μήνες στους δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας, να προσέλθουν στις τράπεζες από τις οποίες έχουν λάβει το δάνειο και να υποβάλουν αίτηση για τη ρύθμισή του. Βασικός όρος, όμως, για την υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση είναι να μην «έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής» (για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων).


Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος διαχειρίζεται από το 2012 τις υποθέσεις του πρώην ΟΕΚ, κατά μέσο όρο, οι μηνιαίες δόσεις για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση θα μειωθούν από περίπου 40% έως και 90%.

Ωστόσο, υπηρεσιακά στελέχη του ΟΕΚ αναφέρουν στο Capital.gr, εξηγώντας πως η εν λόγω διάταξη αποκλείει το… 60% της συγκεκριμένης κατηγορίας των ωφελουμένων του ΟΕΚ, μιας και κατά αυτό ποσοστό οι επιδοτούμενοι από τον οργανισμό δανειολήπτες έχουν υπερβεί το ισόποσο των έξι ληξιπροθέσμων δόσεων μέχρι την 1η Οκτωβρίου . Έτσι πάνω από 58.000 εκτός 97.345 δανειοληπτών που έχουν λάβει επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού τους από τις τράπεζες «πετιούνται» αυτομάτως εκτός ρύθμισης.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας δεν έλαβε υπόψη της, φτιάχνοντας τη διάταξη για τους δανειολήπτες του ΟΕΚ, την επιστολή του Συνηγόρου Πολίτη, σύμφωνα με την οποία για την ελάφρυνση των δανειοληπτών έπρεπε να ληφθεί υπόψη και η οικονομική κατάσταση τους και όχι γενικά η συνέπεια τους απέναντι στις υποχρεώσεις τους προς την τράπεζα, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές από τον ΟΕΚ. Ειδικά για τους ανέργους, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προτείνει τετραετές «πάγωμα» των δόσεων (εκτός αν ο άνεργος προσληφθεί στο μεταξύ σε κάποια δουλειά), πρόταση η οποία τελικά δεν εισακούστηκε από τον Υπουργό Εργασίας.

Το τρίτο αδύναμο στοιχείο της ρύθμισης για τη συγκεκριμένη κατηγορία των δανειοληπτών του ΟΕΚ είναι το γεγονός ότι μετά το 15ο έτος της επιδότησης του επιτοκίου από τον εν λόγω οργανισμό, η τράπεζα μπορεί να καθορίσει ελεύθερα εκ νέου το επιτόκιο με το οποίο θα πληρώνει ο δανειολήπτης τις δόσεις του προς αυτήν.


Πηγή:www.capital.gr