Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ρύθμιση δανείων ΟΕΚ

Δημοσιεύτηκε τελικά με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση και μετά από απαίτηση δεκάδων χιλιάδων δανειοληπτών ο νόμος για τη ρύθμιση των στεγαστικών δανείων του πρώην ΟΕΚ (άρθρο 55 Ν.4305/2014, ΦΕΚ Α 237/31-10-14).
Η ρύθμιση αυτή είναι κατώτερη των προσδοκιών μας, έχει σημαντικές ασάφειες και επιπρόσθετα θα υπαχθεί σε αυτή μόνο ένα μέρος των δανειοληπτών.
Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, μετά από διαπραγμάτευση του δανειολήπτη με την τράπεζα, και συνέχιση της επιδότησης του επιτοκίου.


Προσοχή! Στη ρύθμιση έχουν δικαίωμα να υπαχθούν μόνο οι δανειολήπτες που το ποσό που έχουν αφήσει απλήρωτο, δεν ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στην τράπεζα.

Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα για το πότε υπάγεται ένας δανειολήπτης στη ρύθμιση, σε αναλογία με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Λεπτομέρειες δανείου

Ποσό Κανονική μηνιαία δόση του δανείου             600€

Ο δανειολήπτης καταβάλει κάθε μήνα                   400€

Άρα η ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά μήνα είναι           200€

Όριο υπαγωγής στη ρύθμιση (6 μηνιαίες δόσεις).   3.600€ (6x600€)

Περίπτωση 1: Ο δανειολήπτης υπάγεται στη ρύθμιση


Εάν ο δανειολήπτης καταβάλει τις μειωμένες καταβολές των 400€ για τους τελευταίους 10 μήνες, σημαίνει πως έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 2.000€ (200€ x 10μήνες).

Επομένως, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του (2.000€) είναι μικρότερες από το όριο των 6 μηνιαίων δόσεων (3.600€), και αυτό σημαίνει πως μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση.Περίπτωση 2: Ο δανειολήπτης ΔΕΝ υπάγεται στη ρύθμιση

Εάν ο δανειολήπτης καταβάλει τις μειωμένες καταβολές των 400€ τους τελευταίους 20 μήνες, σημαίνει πως έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 4.000€ (200€ x 20μήνες).

Επομένως, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του (4.000€) είναι μεγαλύτερες από το όριο των 6 μηνιαίων δόσεων (3.600€), και αυτό σημαίνει πως ΔΕΝ μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση. 

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης στην τράπεζα είναι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Η προθεσμία αυτή ενδέχεται να παραταθεί μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας.

Όποιος δανειολήπτης επιθυμεί να αιτηθεί τη ρύθμιση του δανείου του, μπορεί να χρησιμοποιήσει προς διευκόλυνσή του το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης, κάνοντας κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., είτε τηλεφωνικά στα γραφεία μας.

Πηγή :SYOEK.SITELINE.GR