Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Περιφέρεια Αττικής : Ανακοίνωση για ΜΠΕ, για το γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας του Π.Α.Ο. στο Δήμο Αθηναίων

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  με το με αρ. πρωτ. Φ7092/4124/Περ.6/14  έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Λειτουργία και αναβάθμιση του γηπέδου Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την προσθήκη νέων κερκίδων, δημοσιογραφικών θεωρείων, θεωρείων επισήμων, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, τροποποίηση υφιστάμενων κερκίδων και εξωτερικής όψης», υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η, με α/α: 16 και με είδος έργου: Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες.


Β) θέση έργου: επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και επί των οδών Π. Κυριακού, Τσόχα και Παναθηναϊκού, Ο.Τ. 22/69,   Δήμου Αθηναίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ- Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος- Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 17/10/2014- 5/12/2014

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 20/10/2014- 24/11/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 25/11/2014- 8/12/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Πηγή : Περιφέρεια Αττικής